เช่า 200,000 บาท/เดือน
ขาย 68,000,000 บาท

อาคารพาณิชย์ 7

เช่า 40,000 บาท/เดือน
ขาย 28,000,000 บาท

อพาร์ทเมนท์/หอพัก 7

เช่า 200,000 บาท/เดือน
ขาย 69,000,000 บาท

สำนักงาน 7

เช่า 100,000 บาท/เดือน
ขาย 60,000,000 บาท

สำนักงาน 6