ประเภทประกาศบ้านเดี่ยว

ดูทั้งหมด

ประเภทประกาศคอนโดมิเนียม

ดูทั้งหมด
เช่า 50,000 บาท/เดือน
ขาย 8,900,000 บาท

คอนโดมิเนียม 10

เช่า 35,000 บาท/เดือน
ขาย 4,200,000 บาท

คอนโดมิเนียม 9

เช่า 25,000 บาท/เดือน
ขาย 3,700,000 บาท

คอนโดมิเนียม 8

เช่า 20,000 บาท/เดือน
ขาย 2,500,000 บาท

คอนโดมิเนียม 7

ประเภทประกาศทาวน์เฮ้าส์/ทาวน์โฮม

ดูทั้งหมด
เช่า 100,000 บาท/เดือน
ขาย 2,000,000 บาท

job

เช่า 22,000 บาท/เดือน
ขาย 22,000,000 บาท

ทาวน์เฮ้าส์/ทาวน์โฮม 10

เช่า 20,000 บาท/เดือน
ขาย 14,000,000 บาท

ทาวน์เฮ้าส์/ทาวน์โฮม 9

เช่า 40,000 บาท/เดือน
ขาย 30,000,000 บาท

ทาวน์เฮ้าส์/ทาวน์โฮม 8

ประเภทประกาศอาคารพาณิชย์

ดูทั้งหมด
เช่า 800,000 บาท/เดือน
ขาย 10,000,000 บาท

อาคารพาณิชย์ 10

เช่า 500,000 บาท/เดือน
ขาย 88,000,000 บาท

อาคารพาณิชย์ 9

เช่า 250,000 บาท/เดือน
ขาย 74,000,000 บาท

อาคารพาณิชย์ 8