เช่า 100,000 บาท/เดือน
ขาย 2,000,000 บาท

job

เช่า 800,000 บาท/เดือน
ขาย 10,000,000 บาท

อาคารพาณิชย์ 10

เช่า 500,000 บาท/เดือน
ขาย 88,000,000 บาท

อาคารพาณิชย์ 9

เช่า 250,000 บาท/เดือน
ขาย 74,000,000 บาท

อาคารพาณิชย์ 8

เช่า 200,000 บาท/เดือน
ขาย 68,000,000 บาท

อาคารพาณิชย์ 7

เช่า 150,000 บาท/เดือน
ขาย 57,000,000 บาท

อาคารพาณิชย์ 6

เช่า 100,000 บาท/เดือน
ขาย 49,000,000 บาท

อาคารพาณิชย์ 5

เช่า 70,000 บาท/เดือน
ขาย 35,000,000 บาท

อาคารพาณิชย์ 4

เช่า 50,000 บาท/เดือน
ขาย 17,000,000 บาท

อาคารพาณิชย์ 3

เช่า 30,000 บาท/เดือน
ขาย 12,000,000 บาท

อาคารพาณิชย์ 2

เช่า 30,000 บาท/เดือน
ขาย 7,000,000 บาท

อาคารพาณิชย์ 1

เช่า 10,000 บาท/เดือน
ขาย 9,000,000 บาท

อพาร์ทเมนท์/หอพัก 10

เช่า 20,000 บาท/เดือน
ขาย 12,000,000 บาท

อพาร์ทเมนท์/หอพัก 9

เช่า 30,000 บาท/เดือน
ขาย 19,000,000 บาท

อพาร์ทเมนท์/หอพัก 8

เช่า 40,000 บาท/เดือน
ขาย 28,000,000 บาท

อพาร์ทเมนท์/หอพัก 7