เช่า 50,000 บาท/เดือน
ขาย 8,900,000 บาท

คอนโดมิเนียม 10

เช่า 35,000 บาท/เดือน
ขาย 4,200,000 บาท

คอนโดมิเนียม 9

เช่า 25,000 บาท/เดือน
ขาย 3,700,000 บาท

คอนโดมิเนียม 8

เช่า 20,000 บาท/เดือน
ขาย 2,500,000 บาท

คอนโดมิเนียม 7