เช่า 500,000 บาท/เดือน
ขาย 100,000,000 บาท

สำนักงาน 10

เช่า 400,000 บาท/เดือน
ขาย 84,000,000 บาท

สำนักงาน 9

เช่า 300,000 บาท/เดือน
ขาย 79,000,000 บาท

สำนักงาน 8