เช่า 30,000 บาท/เดือน
ขาย 7,000,000 บาท

อาคารพาณิชย์ 1

เช่า 10,000 บาท/เดือน
ขาย 9,000,000 บาท

อพาร์ทเมนท์/หอพัก 10