เช่า 100,000 บาท/เดือน
ขาย 49,000,000 บาท

อาคารพาณิชย์ 5