เช่า 30,000 บาท/เดือน
ขาย 19,000,000 บาท

ที่ดิน 4

เช่า 100,000 บาท/เดือน
ขาย 20,000,000 บาท

ที่ดิน 2

เช่า 50,000 บาท/เดือน
ขาย 12,000,000 บาท

ที่ดิน 1

เช่า 2,500 บาท/เดือน

ขายบ้านพร้อมที่ดิน