เช่า 100,000 บาท/เดือน
ขาย 2,000,000 บาท
5 4 เนื้อที่ 5 ไร่ 30

job