ทำความรู้จัก โฉนดที่ดินครุฑเขียว คืออะไร

หลังจากที่วันก่อน แอดมินได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโฉนดครุฑแดงไปแล้ว วันนี้มาถึงคิวของโฉนดครุฑเขียวกันบ้างค่ะ

สำหรับโฉนดครุฑเขียว เป็นเหมือนเอกสารสิทธิ์ที่สำหรับคนที่ใช้ที่ดินในการทำประโยชน์ ผู้ที่ครอบครองโฉนดครุฑเขียว ไม่สามารถปล่อยให้ที่ดินว่างเปล่าได้เหมือนโฉนกครุฑแดง

ครุฑเขียว (น.ส.3 ก.)
-เป็นเอกสาร ไม่ใช่ “โฉนดที่ดิน” และไม่ถือเป็น “กรรมสิทธิ”
-ผู้ถือครองมีสิทธิครอบครองเพื่อทำประโยชน์ในที่ดิน ซื้อขาย ให้เช่า ขับไล่ผู้บุกรุก
-เป็นหนังสือคำรับรองจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ว่าเราได้ทำประโยชน์ในที่ดินนั้นๆ
-มีระวางรูปถ่ายทางอากาศ รู้ตำแหน่ง เนื้อที่ ขอบเขตชัดเจน
-คุณสมบัติใกล้เคียงกับโฉนด ซื้อ-ขาย จำนองธนาคารได้ ถูกต้องตาม-กฎหมาย และสามารถไปยื่นเรื่องเปลี่ยนเป็นโฉนดที่ดินได้ในอนาคต (ครุฑแดง)
-สามารถยื่นเรื่องเปลี่ยนเป็นโฉนดที่ดินได้
-สิทธิหมดลงเมื่อถูกครอบครองปรปักษ์ติดต่อกัน 1 ปี
หมายเหตุ สิ่งที่ควรระวัง หมดสิทธิครอบครอง เมื่อผู้อื่นครอบครองอย่างเปิดเผยติดต่อกัน 1 ปี

ใส่ความเห็น