เช่า 800,000 บาท/เดือน
ขาย 10,000,000 บาท

อาคารพาณิชย์ 10