เช่า 300,000 บาท/เดือน
ขาย 79,000,000 บาท

สำนักงาน 8