เช่า 200,000 บาท/เดือน
ขาย 68,000,000 บาท

อาคารพาณิชย์ 7

เช่า 400,000 บาท/เดือน
ขาย 84,000,000 บาท

สำนักงาน 9

เช่า 20,000 บาท/เดือน
ขาย 25,000,000 บาท

ที่ดิน 6

เช่า 50,000 บาท/เดือน
ขาย 5,000,000 บาท

บ้านเดี่ยว 3