เช่า 50,000 บาท/เดือน
ขาย 17,000,000 บาท

อาคารพาณิชย์ 3

เช่า 500,000 บาท/เดือน
ขาย 100,000,000 บาท

สำนักงาน 10