เช่า 12,000 บาท/เดือน
ขาย 2,300,000 บาท

ทาวน์เฮ้าส์/ทาวน์โฮม 3

เช่า 30,000 บาท/เดือน
ขาย 19,000,000 บาท

ที่ดิน 4