เช่า 100,000 บาท/เดือน
ขาย 2,000,000 บาท

job

เช่า 250,000 บาท/เดือน
ขาย 74,000,000 บาท

อาคารพาณิชย์ 8

เช่า 100,000 บาท/เดือน
ขาย 60,000,000 บาท

สำนักงาน 6

เช่า 500,000 บาท/เดือน
ขาย 45,000,000 บาท

ที่ดิน 5