เช่า 30,000 บาท/เดือน
ขาย 7,000,000 บาท

อาคารพาณิชย์ 1

เช่า 20,000 บาท/เดือน
ขาย 14,000,000 บาท

ทาวน์เฮ้าส์/ทาวน์โฮม 9

เช่า 25,000 บาท/เดือน
ขาย 3,700,000 บาท

คอนโดมิเนียม 8

เช่า 25,000 บาท/เดือน
ขาย 3,900,000 บาท

บ้านเดี่ยว 8