เช่า 50,000 บาท/เดือน
ขาย 40,000,000 บาท

สำนักงาน 3

เช่า 100,000 บาท/เดือน
ขาย 12,000,000 บาท

ที่ดิน 10

เช่า 10,000 บาท/เดือน
ขาย 1,900,000 บาท

คอนโดมิเนียม 4

เช่า 50,000 บาท/เดือน
ขาย 7,000,000 บาท

บ้านเดี่ยว 6