เช่า 40,000 บาท/เดือน
ขาย 35,000,000 บาท

สำนักงาน 2

เช่า 2,500 บาท/เดือน

ขายบ้านพร้อมที่ดิน

ขาย 9,999,999 บาท

ขายบ้านพร้อมที่ดิน