กรุงเทพมหานคร

เป็นเมืองหลวงและนครที่มีประชากรมากที่สุดของประเทศไทย เป็นศูนย์กลางการปกครอง การศึกษา การคมนาคมขนส่ง การเงินการธนาคาร การพาณิชย์ การสื่อสาร และความเจริญของประเทศ ตั้งอยู่บนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเจ้าพระยา มีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านและแบ่งเมืองออกเป็น 2 ฝั่ง คือ ฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรี

ข้อมูลทั่วไป

 • ที่ตั้ง: ภาคกลางตอนล่างของประเทศไทย บริเวณละติจูดที่ 13.45 องศาเหนือ ลองจิจูด 100.28 องศาตะวันออก
 • พื้นที่: 1,568.737 ตารางกิโลเมตร
 • ประชากร: 14,626,225 คน (ข้อมูลปี พ.ศ. 2566)
 • รหัสพื้นที่: 02
 • รหัสไปรษณีย์: 10200

ประวัติความเป็นมา

กรุงเทพมหานครเดิมเรียกว่า “เมืองบางกอก” ก่อตั้งขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 2205 โดยเจ้าชายรามราชาธิราช กษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระองค์ได้ย้ายเมืองหลวงจากกรุงธนบุรีมายังกรุงรัตนโกสินทร์และพระราชทานนามว่า “กรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกสินทร์ มหินทราอยุธยา มหาดิลกภพนพรัตนราชธานีบุรีรมย์ อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน อมรพิมานอวตารสถิตสักกะทัตติยะวิษณุกรรมประสิทธิ์”

ภูมิศาสตร์

กรุงเทพมหานครตั้งอยู่บนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งเป็นพื้นที่ราบลุ่มต่ำ มีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านและแบ่งเมืองออกเป็น 2 ฝั่ง คือ ฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรี ฝั่งพระนครเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เช่น พระบรมมหาราชวัง วัดพระแก้ว ศาลหลักเมือง เป็นต้น ส่วนฝั่งธนบุรีเป็นที่ตั้งของชุมชนเก่าแก่และย่านการค้า เช่น ตลาดพลู ตลาดน้ำดำเนินสะดวก เป็นต้น

เศรษฐกิจ

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของประเทศไทย เป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัทชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศ เป็นแหล่งการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ

วัฒนธรรม

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย ทั้งวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมต่างชาติ สะท้อนให้เห็นได้จากสถาปัตยกรรม อาหาร และประเพณีต่างๆ ของเมือง

สถานที่ท่องเที่ยว

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย ทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และธรรมชาติ เช่น

 • พระบรมมหาราชวัง
 • วัดพระแก้ว
 • ศาลหลักเมือง
 • วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
 • วัดโพธิ์
 • ย่านเยาวราช
 • ตลาดน้ำดำเนินสะดวก
 • เกาะเกร็ด
 • เขาใหญ่

การเดินทาง

กรุงเทพมหานครมีระบบการคมนาคมที่สะดวกสบาย ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ สามารถเดินทางจากจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศมายังกรุงเทพมหานครได้สะดวก

การคมนาคมทางบก

กรุงเทพมหานครมีถนนสายหลักและสายรองมากมาย สามารถเดินทางได้โดยรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถโดยสารประจำทาง รถไฟฟ้า BTS และรถไฟฟ้า MRT

การคมนาคมทางน้ำ

แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นเส้นทางคมนาคมที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร สามารถเดินทางโดยเรือโดยสารประจำทาง เรือท่องเที่ยว และเรือข้ามฟาก

การคมนาคมทางอากาศ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นท่าอากาศยานหลักของกรุงเทพมหานคร สามารถเดินทางจากต่างประเทศมายังกรุงเทพมหานครได้สะดวก

กรุงเทพมหานคร

เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศไทย และมีชื่อเต็มว่า “กรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกสินทร์ มหินทรายุทธยา มหาดิลกภพ นพรัตนราชธานีบูรีรมนรราชวราสิริราชภคินิทวัสมหาสถาน อมรพิมห์อมรครัชภพ มหาสถานอมรพิมห์ มหาสถานอมรครัชภพ มหาสถานอมรรัตนวาลมหาสถานสมเด็จพระปรเมนทรรามาคุณวรราชกษัตริ์.” นี่คือข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร:

 1. ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์: กรุงเทพมหานครตั้งอยู่ทางภาคกลางของประเทศไทย และมีพื้นที่ทางทิศตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นส่วนใหญ่.
 2. ประชากร: กรุงเทพมหานครมีประชากรมากมาย และเป็นเมืองที่คนอาศัยอยู่หลายชนิดทางวัฒนธรรม มีชุมชนจากทั่วโลก.
 3. ประวัติ: กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยตั้งแต่ปี 1782 เมื่อพระรามที่ 1 ก่อตั้งเมืองนี้. มีองค์กรรมหาสถานที่สำคัญเช่นพระบรมมหาราชวัง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) และมากมายอื่นๆ.
 4. สถานที่ท่องเที่ยว: กรุงเทพมหานครมีหลายสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เช่น วัดพระแก้ว, พระบรมมหาราชวัง, วัดอรุณราชวรารามราม, แหล่งช้อปปิ้งที่ต่างหน่งเช่น สยามพารากอน, ตลาดนัดจตุจักร, และอีกมากมาย.
 5. อาหาร: กรุงเทพมหานครเป็นสถานที่ที่คุณสามารถลิ้มรสชาติของอาหารไทยอย่างหลากหลาย ร้านอาหารที่ริมทางและถนนของกรุงเทพมีอาหารไทยที่อร่อยและแซ่บมาก.

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่สนุกสนานและมีความหลากหลายในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรม อาหาร ท่องเที่ยว หรือการช้อปปิ้ง ถ้าคุณมีโอกาสเยี่ยมกรุงเทพมหานคร คุณจะได้พบประสบการณ์ที่น่าจดจำในเมืองนี้.