เช่า 30,000 บาท/เดือน
ขาย 25,000,000 บาท

สำนักงาน 1

เช่า 10,000 บาท/เดือน
ขาย 12,000,000 บาท

ทาวน์เฮ้าส์/ทาวน์โฮม 1

เช่า 50,000 บาท/เดือน
ขาย 12,000,000 บาท

ที่ดิน 1

เช่า 15,000 บาท/เดือน
ขาย 2,900,000 บาท

คอนโดมิเนียม 2