เช่า 100,000 บาท/เดือน
ขาย 44,000,000 บาท

อพาร์ทเมนท์/หอพัก 5

เช่า 20,000 บาท/เดือน
ขาย 2,500,000 บาท

คอนโดมิเนียม 7

เช่า 10,000 บาท/เดือน
ขาย 1,200,000 บาท

คอนโดมิเนียม 1

เช่า 40,000 บาท/เดือน
ขาย 4,500,000 บาท

บ้านเดี่ยว 9